Plans d'ocupació

Definició

Els Plans d’Ocupació son programes que tenen per finalitat augmentar l’ocupabilitat dels seus beneficiaris mitjançant la combinació d’accions de formació i accions de treball.
Els plans suposen una actuació d’impacte immediat en garantir la contractació directa de persones aturades, prioritzant els col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball que per les seves característiques o circumstàncies personals han de superar inconvenients afegits al de la població en general en el moment de la incorporació al mercat laboral, aquests col·lectius es troben definits a l’Article 50.1. de la Llei d’ocupació 3/2023 de 28 de febrer.

Darrera actualització: 06.05.2024 | 10:02
Darrera actualització: 06.05.2024 | 10:02