Escoles bressol

Vídeo inici de curs

Llistat admesos/es curs 2022-2023

EBM Camí del Bosc

EBM Can Casamada

EBM Can Sant Joan

EBM Font Freda

EBM Mitja Costa

Llistes d'espera (comunes a totes les EBM)

 ^ Pujar

Preinscripció curs 2022-2023

Del 23 de maig al 2 de juny de 2022.

La següent documentació només s'haurà de presentar una vegada formalitzada la matrícula.

Del 16 de juny al 8 de juliol de 2022 (ampliat el termini del 6 al 8 de juliol)

Recursos:

 ^ Pujar

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

La Xarxa d’escoles bressol municipals està conformada per cinc escoles: EBM Camí del Bosc, EBM Mitja Costa, EBM Font Freda, EBM Can Casamada i EBM Can Sant Joan.
Les escoles de la Xarxa treballen coordinament entre elles pel que fa normatives, calendaris, processos de matriculació, etc.
Els projectes educatius són propis però comparteixen una línia educativa comuna basada en el joc i l’experimentació, tot respectant la individualitat i capacitats de cada infant, en un entorn ric en estímuls i afecte.
La comunicació diària amb les famílies és també una part fonamental de la intervenció educativa.
L'escolarització en l'etapa educativa 0-3 anys té com a objectius prioritaris la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social, així com la prevenció i la detecció precoç.

 ^ Pujar