Escoles bressol

Índex

Preinscripció curs 2023-2024

Del 15 al 26 de maig de 2023

  • Full informatiu preinscripció curs 2023-2024
  • Preu (enllaç a l'ordenança fiscal número 32)
  • Sol·licitud preinscripció curs 2023-2024

La següent documentació només s'haurà de presentar una vegada formalitzada la matrícula.

Del 13 al 30  de juny de 2023

  • Full informatiu tarifació social 2023-2024
  • Imprès sol·licitud tarifació social curs 2023-2024 * Nascuts anys 2022 i 2023
  • Imprès sol·licitud tarifació social curs 2023-2024 * Nascuts anys 2021
  • Autorització Cadastre tarifació
  • Autorització Hisenda tarifació
  • Tràmit en línia tarifació social escola bressol (enllaç a la Seu electrònica)
  • Informació per a la tramitació presencial. Només amb caràcter excepcional i sempre amb cita prèvia

Recursos:

^ Pujar

Portes obertes Escoles Bressol Municipals

INSCRIPCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA, FINS AL 12 DE MAIG (Grups amb un màxim de 15 persones)

Dissabte 6 de maig, de 9.30 a 13.30 h

Dissabte 13 de maig, de 9.30 a 13,30 h

CONTACTEU AMB ELS CENTRES QUE VOLDREU VISITAR

^Pujar

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

La Xarxa d’escoles bressol municipals està conformada per cinc escoles: EBM Camí del Bosc, EBM Mitja Costa, EBM Font Freda, EBM Can Casamada i EBM Can Sant Joan.
Les escoles de la Xarxa treballen coordinament entre elles pel que fa normatives, calendaris, processos de matriculació, etc.
Els projectes educatius són propis però comparteixen una línia educativa comuna basada en el joc i l’experimentació, tot respectant la individualitat i capacitats de cada infant, en un entorn ric en estímuls i afecte. La comunicació diària amb les famílies és també una part fonamental de la intervenció educativa.
L'escolarització en l'etapa educativa 0-3 anys té com a objectius prioritaris la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social, així com la prevenció i la detecció precoç.

^Pujar