Carta de Ciutats Educadores

Dimecres, 4 de novembre de 2020 a les 11:30

30 anys de la Carta de Ciutats Educadores, 30 aprenentatges

 1. La Ciutat Educadora és un laboratori viu d'aprenentatges.
 2. La Ciutat Educadora ofereix nombroses oportunitats educatives a tota la ciutadania.
 3. A la Ciutat Educadora, l'educació va més enllà de l'escola i impregna carrers, places i parcs.
 4. La Ciutat Educadora fomenta la convivència, la inclusió, la igualtat en la diversitat, la justícia social, la solidaritat i la pau.
 5. La Ciutat Educadora promou el desenvolupament i empodera la seva ciutadania.
 6. A la Ciutat Educadora, les persones aprenen al llarg de tota la vida.
 7. A la Ciutat Educadora, totes les persones sempre tenen alguna cosa per ensenyar i aprendre.
 8. La Ciutat Educadora necessita el compromís de tota la comunitat per educar.
 9. A la Ciutat Educadora, es promou l'adquisició de coneixements i habilitats, i es fomenta l’aprendre a ser i a conviure.
 10. La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere.
 11. La Ciutat Educadora requereix voluntat i compromís polític amb l'educació.
 12. A la Ciutat Educadora, les persones estan en el centre de l'acció municipal.
 13. A la Ciutat Educadora, l'educació és cosa de totes les àrees municipals.
 14. La Ciutat Educadora reforça, visibilitza i avalua l'impacte educatiu de les polítiques municipals.
 15. La Ciutat Educadora és un projecte compartit entre govern local i societat civil.
 16. La construcció d'una Ciutat Educadora requereix col·laboració i treball en xarxa.
 17. La comunicació i la informació són elements clau en la Ciutat Educadora.
 18. La Ciutat Educadora practica l'escolta activa.
 19. La Ciutat Educadora fomenta la participació ciutadana.
 20. La Ciutat Educadora forma una ciutadania democràtica, activa i crítica.
 21. La Ciutat Educadora identifica els problemes i hi dona resposta conjuntament amb la ciutadania.
 22. A la Ciutat Educadora, la utopia impregna la tasca educativa.
 23. La Ciutat Educadora és incubadora d'innovació social i educativa.
 24. Ser Ciutat Educadora exigeix un projecte de ciutat compartit i sostingut en el temps.
 25. La Ciutat Educadora fomenta estils de vida saludables i sostenibles.
 26. La Ciutat Educadora és una ciutat humana i acollidora.
 27. La ciutat educadora reforça el sentiment de pertinença i els vincles de comunitat.
 28. A la Ciutat Educadora, l'educació transforma les persones per transformar el món.
 29. Les Ciutats Educadores aprenen les unes de les altres.
 30. Més de 500 ciutats de tot el món estan compromeses amb la Carta de Ciutats Educadores.
   
Darrera actualització: 14.02.2022 | 11:43