Canvi del titular dels nínxols

Canvis de titular d'un nínxol pels motius següents:

  • Per defunció del titular.
  • Successió testada (amb testament).
  • Successió abintestada (sense testament)
  • Per donació (amb acta notarial).

Requisits: Abans de procedir al canvi de titular s'ha d'estar al corrent en el pagament de les taxes i altres drets del Cementiri municipal. En tot cas en respondrà el nou titular. 

Taxes: Les marcades per l'ordenança fiscal reguladora del Cementiri municipal.

Documentació que cal aportar: 

En els casos que se sol·licita el canvi de titular per defunció amb successió testada: 
Certificat de defunció del titular del nínxol.
Títol de propietat o concessió del nínxol.
Testament.
Últimes voluntats.
Acceptació d'herència (document notarial).
Document de renúncia (si hi ha més d'un hereu i d'altres legitimaris).

En els casos que se sol·licita el canvi de titular per defunció, amb successió abintestada:
Certificat de defunció del titular del nínxol.
Títol de propietat o concessió del nínxol.
Últimes voluntats.
Llibre de família del difunt.
Declaració d'hereus (document notarial).
Si hi ha més d'un beneficiari, document de renúncia a favor d'un d'ells.

En els casos que se sol·licita el canvi de titular per donació:
Títol de propietat o concessió.
Document notarial acreditatiu de la donació. 

Quin cost té:

Les que defineix l'ordenança fiscal del Cementiri municipal

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona benefiària o interessada

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Correu electrònic: oac@montcada.org
Horari:  
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14 h
Dimarts, de 9 a 19 h
-----
Horari d'estiu. Del 15/06/2019 al 24/09/2019, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9h a 14h
-----
Vacances i ponts: de 9 a 14
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.02.2019 | 08:12