Recollida de mobles i voluminosos

Servei diari i gratuït de recollida de mobles i altres voluminosos amb avís previ al telèfon 900 150 140

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Josep Pubill, cap de Serveis municipals


Àrea responsable:

Àrea Territorial


Unitat responsable:

Serveis municipals