Compulsa de documents

Descripció: Comprovació i constatació escrita, per fer constar que la fotocòpia d'un document és idèntica al seu original.

Requisits: Únicament es poden fer compulses en els següents supòsits, segons l'acord de la Comissió de Govern de 13 de gener de 1997:

  • Compulses de documents generats pel propi Ajuntament de Montcada i Reixac.
  • Compulses dels documents que els particulars han de lliurar a l'Ajuntament, mitjançant la seva presentació al Registre General.
  • Qualsevol altra documentació no podrà ser compulsada per l'Ajuntament de Montcada i Reixac, i haurà de fer-se davant notari, o a través de l'administració o entitat generadora del document; amb l'excepció del paràgraf anterior, i del supòsit de documents que siguin necessaris per completar expedients que estigui tramitant l'Ajuntament a través d'algun dels seus departaments.

Quin cost té:

Les que defineix l'ordenança fiscal per expedició de documents

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada

Cal aportar:

  • Justificar la condició d'interessat
  • Si s'ha de presentar la documentació al Registre General, s'haurà d'aportar la instància, i la documentació original i la fotocòpia que s'hagi de compulsar

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon:935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 29.11.2017 | 14:26