Instal·lacions esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius.

Línies de servei:

  • Reserva i lloguer d'espais
  • Reserva i lloguer de material esportiu
  • Organització d'activitats esportives
  • Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal número 14. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.


Cost del servei:

1.082.945,61 euros (any 2022)


Equip tècnic:

  • 1 cap servei esports
  • 1 tècnic/a esports
  • 1 tècnic unitat instal·lacions
  • 3 administratives
  • 1 auxiliar administrativa

Àrea responsable:

Àrea Social


Unitat responsable:

Regidoria d'Esports


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:


Darrera actualització: 13.11.2023 | 11:46