Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança regladora de preus públics número 5. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.

Cost del servei:

403.122,66 euros (Any 2021)

Equip tècnic:

Josep Pubill, cap de Serveis municipals

Àrea responsable:

Àrea Territorial

Unitat responsable:

Serveis Municipals

És un servei obligatori:

Si

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Ajuntament de Montcada i Reixac  (av. de la Unitat, 6) - Demaneu cita prèvia
Telemàticament: instància electrònica
Per correu electrònic: oac@montcada.org
Telèfon: 935 726 474

Darrera actualització: 13.10.2021 | 07:53