Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança regladora de preus públics número 5. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.


Cost del servei:

296.640 euros (Any 2022)


Equip tècnic:

Josep Pubill, cap de Serveis municipals


Àrea responsable:

Àrea Territorial


Unitat responsable:

Serveis Municipals


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Ajuntament de Montcada i Reixac  (av. de la Unitat, 6) - Demaneu cita prèvia
Telemàticament: instància electrònica
Per correu electrònic: oac@montcada.org
Telèfon: 935 726 474


Darrera actualització: 13.11.2023 | 11:31