5.8. Adaptar la comunicació municipal a les noves realitats

  1. Creació i elaboració d’un Pla de comunicació municipal digital integral.
    • Creació d’un circuit d’informació de pantalles digitals.
    • Impuls a nous formats i nous suports comunicatius.
    • Reducció de la comunicació municipal en suport paper.
    • Creació d’un manual sobre xarxes socials i espais web municipals.
  2. Creació d’un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament, amb col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació locals, que incorpori l’equitat de gènere en els seus contingu

Darrera actualització: 08.03.2023 | 16:31