Reglament del Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de conformitat amb l’article 34 del Títol II de la Llei Orgànica del Dreta l’Educació i amb l’article 14 del Capítol III de la Llei dels Consells Escolars, és l’organisme de consulta, participació i assessorament de tots els membres de la comunitat educativa en l’àmbit territorial del municipi en temes d’ensenyament i educació.

Darrera actualització: 15.10.2020 | 12:07