Promoció de les arts escèniques

Servei que s'encarrega de la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur, incloent, si és el cas, l'espai de teatre municipal.

Línies de servei:

  • Representació d'espectacles
  • Reserva de sales per a formació en arts escèniques
  • Reserva de sales per a assaig

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal número 19. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.

Cost del servei:

456.500 (any 2022)

Equip tècnic:

  • Marga Vilalta, cap servei Cultura i Patrimoni
  • Climent Sensada, tècnic de cultura
  • Héctor Hernández, auxiliar tècnic de cultura

Àrea responsable:

Àrea Social

Unitat responsable:

Regidoria de Cultura i Patrimoni

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h

Darrera actualització: 27.12.2022 | 08:52