Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i, particularment, del mosquit tigre

Aquesta ordenança té per finalitat establir les mesures necessàries de control de les poblacions de mosquits i prioritàriament de l'espècie Aedes albopictus, per tal de minimitzar els efectes negatius que aquests mosquits puguin ocasionar a la població en tot el terme municipal de Montcada i Reixac d'acord amb la legislació estatal i autonòmica.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 12:33