Concurs 1 (C-1). Arquitecte/a superior A1

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 07:15

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de dues places vacant/s d'Arquitecte/a superior, de l’Escala d’administració especial, subescala tècnics/ques superiors, adscrits/es al lloc d'Arquitecte/a, grup de classificació A1, codi de places 1.11.03 i 1.11.05, pel sistema de concurs de mèrits.

Darrera actualització: 24.01.2024 | 13:31