Tècnic/a administració general (Torn lliure)

Divendres, 18 de juny de 2021 a les 09:30

ESTAT: EN PROCÉS
Últim document publicat: Anunci llista provisional de persones admeses i excloses (22/9/2021)

Grup Classificació A1, adscrit als Serveis Jurídics de l’Àrea Territorial, pel sistema de concurs oposició lliure.

Caldrà presentar la instància en el model normalitzat amb la documentació requerida.
Caldrà lliurar la declaració responsable COVID-19 signada a l'inici de cadascuna de les proves. En cas contrari, no es podrà accedir a les mateixes.

Per a consultes, enviar correu a la següent adreça electrònica: selecció@montcada.org

Darrera actualització: 22.09.2021 | 13:51