Ordenança municipal de transparència i administració electrònica

L'objectiu d'aquesta norma és la plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa municipal amb instruments com el portal d’Internet, la seu electrònica, el registre electrònic, l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres i el tauler d’anuncis.

Aprovada definitivament pel Ple en la sessió de 29 d’octubre de 2020.

Darrera actualització: 12.11.2020 | 07:55