Aprovada de forma definitiva l’ordenança de transparència i administració electrònica

Dissabte, 31 d'octubre de 2020 a les 00:00

La nova ordenança pretén simplificar els tràmits i facilitar l'accés de la ciutadania als tràmits administratius a l'Ajuntament.

L'ordenança de transparència i administració electrònica s'ha aprovat definitivament en el Ple del mes d’octubre, que va tenir lloc aquest passat dijous. L'objectiu d'aquesta norma és la plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa municipal amb instruments com el portal d’Internet, la seu electrònica, el registre electrònic, l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres i el tauler d’anuncis.

La regidora de Serveis de Gestió i Sistemes d'Informació i adjunta a Transparència i Bon Govern, Eva Manzano, ha explicat que “l’objectiu de l’ordenança és reduir la burocràcia, simplificar els tràmits i acostar l'administració a la ciutadania per tal de tenir un consistori més transparent i participatiu”.

L'Ajuntament va dur a terme a principi de juliol una consulta prèvia per recollir l'opinió de la ciutadania i les entitats del municipi sobre la nova ordenança i el text va ser aprovat inicialment pel Ple el passat mes de juliol. Durant el període d’informació pública l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar un escrit amb recomanacions i algunes han estat incorporades al text final de l’ordenança. La regidora ha afirmat que “tot i que són suggeriments que el consistori no estava obligat a incorporar ho hem fet perquè creiem que són aportacions molt valuosos i milloren el text aprovat inicialment”.

La norma aprovada en aquest darrer Ple haurà de regular la gestió electrònica dels procediments administratius, recollint els sistemes de signatura existents, i ha d'establir regles concretes en matèria d’arxiu, gestió documental i gestió electrònica de factures. La incorporació de les matèries de transparència i bon govern a l’ordenança municipal persegueix el millor compliment de la Llei en benefici de la participació de la ciutadania en els debats públics i de les normes de publicitat activa i accés a la informació.
 

Darrera actualització: 31.10.2020 | 12:57