Ordenança de mesures per fomentar i garantitzar la convivència a l'espai públic i reguladora de l'ús de la vía pública

L'objectiu principal d’aquesta Ordenança és convertir-se en una eina efectiva per fer front a les noves situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència a Montcada i Reixac, i l’ús de la via pública.

L’Ordenança intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a aquestes noves situacions i circumstàncies, basant- se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d’altra banda, també en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

I tot això, a més, essent conscients que, per a l’assoliment d’aquests objectius, no n’hi ha prou amb l’exercici, per part de l’autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, sinó que cal, també, que l’Ajuntament dugui a terme les corresponents activitats de foment i de prestació social necessàries per promoure els valors de convivència i el civisme a la ciutat i per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar.

En aquest sentit, doncs, i com no podria ser d’una altra manera, l’Ajuntament ha de ser el primer en donar compliment a l'Ordenança.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 12:30