Tècnic/a mitjà/na Agent d’Igualtat i tècnic/a mitjà/na pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD-OAD)

Divendres, 17 de juny de 2022 a les 12:50

ESTAT: EN PROCÉS
Publicats els anuncis de mèrits.

Es disposa d’un període de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d'aquest anunci, per presentar al·legacions. Del 30 de gener fins el 3 de febrer, ambdós inclosos. Caldrà presentar instància genèrica seguint les indicacions que es detallen clicant en aquest enllaç:https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/instancia#electronica o bé a qualsevol de les Oficines de Correus pel procediment administratiu. NOTA: No s’admetrà documentació per correu electrònic.

Procés selectiu per a la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari interí de l'Ajuntament de Montcada i Reixac per cobrir dos llocs de treball, un de tècnic/a mitjà/na pel servei d’informació i atenció a les dones (SIAD-OAD), i un de tècnic/a mitjà/na agent d’igualtat, ambdós grup de classificació A2.

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 27.01.2023 | 10:04