Exposició 'L'aygua de Montcada'

L’exposició virtual “L’aygua de Moncada. Una mirada a través dels documents”, elaborada amb la documentació de l’Arxiu Municipal, mostra com la riquesa aqüífera del nostre territori ha anat modelant els paisatges i la configuració urbana, així com ha incidit en la vida quotidiana de la ciutadania.
Actuacions com aquestes s’emmarquen en la funció de l’Arxiu Municipal per tal de facilitar l’accés a la ciutadania al patrimoni documental local i per la divulgació de la memòria col·lectiva.

Documentació exposada procedent de:

  • Arxiu Sebastià Heredia. Fons fotogràfic personal.
  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac (AMMIR). Col·lecció fotogràfica. Fons Albert Ubach (Associació Cultural Montcada).
  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac (AMMIR). Col·lecció fotogràfica. Fons  Associació Cultural Montcada.
  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac (AMMIR). Documentació d’obres i planejament s.XIX – s.XX. Fons municipal. Secció històrica.
  • Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB). Projecte per a la conducció de pous a la Mina baixa de Montcada. 18 setembre de 1880. Antoni Rovira i Trias, arquitecte.  Fons Ajuntament de Barcelona: Q134 Obra Pública.
  • Biblioteca de Catalunya (BC). Minas de Aguas Potables en el Río Besós. Jurisdicción de Moncada Para la Acequia Condal y Abastecimiento de Barcelona. 1876.
  • Museu Municipal de Montcada i Reixac. “L’aygua de Moncada”. La campana de Gràcia.1878.
  • Museu Municipal de Montcada i Reixac. Gaceta Municipal de Barcelona. Tirada aparte de la información relativa al servicio municipal de l’agua de Moncada, 1917.