Obert el termini de presentació del 9è Concurs de Microrelats ‘Dones veu a les dones?’

Dimarts, 20 de desembre de 2022 a les 10:11

Fins al 24 de febrer hi ha temps per enviar obres a aquest certamen, que pretén lluitar per la igualtat de les dones per mitjà de la literatura.

El Consell de Dones i la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI organitzen el 9è Concurs de Microrelats ‘Dones veu a les dones?’, un certamen que pretén ser una eina de sensibilització sobre la lluita personal i col·lectiva de les dones pels seus drets, per mitjà de la creació literària.

 El termini de presentació de microrelats ja està en marxa i finalitzarà el 24 de febrer. El textos, de 200 paraules com a màxim, han de girar al voltant de les lluites de les dones al llarg de la història o en el dia a dia per aconseguir una igualtat real, la consecució dels seus drets i el seu empoderament. Hi poden participar totes les persones majors de 15 anys i només es pot enviar una obra.

 Els relats s’han d’enviar de forma electrònica, al correu oficinadona@montcada.org, especificant a l’assumpte el títol ‘Microrelats Dones veu a les dones 2023’. Hi caldrà adjuntar dos arxius; un amb el microrelat, el seu títol i el pseudònim i un altre amb el formulari d’inscripció degudament signat. S’atorgaran tres premis de 200 euros cadascun i l’acte de lliurament es farà el 16 d’abril (12 h), al Parc Antiga Cerveseria (Montiu, 22). Les bases íntegres i el formulari d’inscripció es troben a www.montcada.cat

BASES

El Consell de Dones i la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI organitzen el 9è concurs de Microrelats “Dones veu a les dones?”, com a eina de sensibilització, per mitjà de la crea­ció literària, de la lluita personal i col·lectiva de les dones pels seus drets.

La temàtica dels microrelats ha d’anar al vol­tant de la lluita de les dones per aconseguir una igualtat efectiva, tant a escala col·lectiva com personal. Els escrits hauran de fer valer les lluites de les dones dutes a terme al llarg de la història i les que afronten dia a dia per tal d’aconseguir una igualtat real i superar el model patriarcal que legitima la desigualtat. També hauran de visibilitzar aquesta lluita per la igualtat, per la consecució dels drets i el seu empoderament.

REQUISITS PER ELABORAR EL MICRORELAT

 • Brevetat. L’extensió del text ha de ser de 200 paraules màxim.
 • El llenguatge ha de ser senzill però, alhora, molt acurat i precís.
 • Condensació d’idees, capacitat de suggerir i sorprendre, ús de la ironia o l’ambigüitat.
 • Centrat en una sola emoció o idea. Recórrer a un personatge pla o arquetip pot ser útil. Totes les paraules del text han de connotar aquesta emoció o pensament.
 • El microrelat està concebut i orientat cap al final. El final ha de ser obert, ha de suposar una ruptura o paradoxa que provoqui la sor­presa, incertesa o inquietud.
 • S’ha de triar un bon títol, és fonamental per entendre el sentit últim del text.

PARTICIPACIÓ

Poden participar persones majors de 15 anys.

Cada persona participant només pot enviar una obra.

PROCEDIMENT I MODE DE PARTICIPACIÓ

 • El termini de presentació acaba el divendres 24 de febrer de 2023.
 • Els relats s’han de presentar de forma elec­trònica. S’enviarà un únic correu a l’adreça oficinadona@montcada.org. A l’assumpte s’hau­rà d’especificar el títol següent: “Microrelats Dones veu a les dones 2023”. Al correu s’adjuntaran dos arxius:
  • Arxiu 1: El microrelat, amb el títol i el pseudònim.
  • Arxiu 2: Formulari d’inscripció degudament complimentat, signat digitalment o bé escanejat amb signatura manuscrita (es pot descarregar de www.montcada.cat/temes/igualtat)
 • Les persones que participin rebran un correu de confirmació conforme s’han rebut els arxius correctament.
 • La font de la lletra haurà de ser Calibri mida 12.
 • Els relats hauran de ser originals, inèdits, i escrits en català i/o castellà.

JURAT

El jurat està format per:

 • Representants d’entitats de dones  i /o LGTBIQ[t1]  de Montcada i Reixac i/o d’altres municipis.
 • Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI.
 • Regidoria de Cultura i Patrimoni.
 • Persones vinculades a l’àmbit de la comunicació i/o la literatura[t2] .

CRITERIS DE VALORACIÓ

Les persones que formin part del jurat tindran en compte:

 • L’originalitat de l’obra.
 • La fidelitat a la temàtica proposada.
 • La capacitat d’impacte del relat.
 • El respecte, en tot moment, dels requisits per elaborar un microrelat.
 • La correcció gramatical i ortogràfica.

PREMIS

Hi ha 3 premis de 200 euros cadascun (que es reduiran d’acord amb les retencions establer­tes en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

El jurat podrà decidir ampliar el nombre de premis si ho considera oportú.

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

L’acte de lliurament de premis es farà el 16 d’abril de 2023, a les 12h al  Parc de l’Antiga Cerveseria (c. Montiu, 22)  per tal de fer visibles les dones i el feminisme en la literatura en motiu del Dia Internacional del Llibre (23 d’abril).

ACLARIMENTS

 • L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt aquestes bases i a resoldre tots els aspectes no previstos. La decisió del jurat és inapel·lable. El fet de participar en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.
 • Qui participi en el concurs autoritza l’Ajun­tament de Montcada Reixac a reproduir i a publicar el seu nom, cognoms i imatge a través d’Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva.
 • Qui concursi sap, coneix i accepta que, per la mera participació, els microrelats es poden reproduir en qualsevol modalitat de suport, per qualsevol mitjà gràfic, au­diovisual, Internet i qualsevol mitjà de po­sada a disposició interactiva, i que també es podran fer servir per sensibilitzar a la població més jove en matèria de drets de les dones, sense dret a percebre cap con­traprestació econòmica.
 • Protecció de dades. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la participació en el concurs. Cal l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament (RGPD), s’atorgarà el consentiment inequívoc a l’Ajuntament de Montcada i Reixac perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades, al tractament de les dades personals faci­litades. No obstant això, es poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pre­sencialment a l’adreça: Ajuntament de Montcada i Reixac, avinguda de la Unitat 6, 08110 Montcada i Reixac.
Darrera actualització: 27.12.2022 | 09:05