L’Ajuntament recull les opinions i aportacions del veïnat sobre el canvi de planejament i la reordenació del trànsit a Terra Nostra

Dimarts, 4 d'octubre de 2022 a les 11:00

Desenes de veïns i veïnes van assistir aquest dilluns a l’assemblea informativa convocada pel govern municipal per explicar els projectes urbanístics i de mobilitat previstos al barri.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac va recollir ahir dilluns, 3 d’octubre, desenes d’opinions i propostes de millora al projecte de reordenació del trànsit a Terra Nostra. La sala d’actes del Casino es va omplir de públic amb motiu de l’assemblea convocada pel consistori, per donar detalls d’aquesta iniciativa, així com presentar també el pla de millora urbana i les propostes per modificar el planejament urbanístic vigent a la denominada zona 15.

Asfaltat de l’avinguda Terra Nostra i reordenació del trànsit
Els treballs d’asfaltat de l’avinguda Terra Nostra, amb un import de 245.500 euros, està previst que comencin el 17 d’octubre i acabin al voltant de 7 de novembre. Aquesta actuació, que s’emmarca en el Pla d’asfaltat 2022, consistirà en una intervenció sobre el paviment del vial, en un tram de 780 metres comprès entre l’N-150 i l’avinguda de la riera de Sant Cugat. Els treballs també inclouen el rebaix del pas inferior sota el pont de la línia ferroviària R4. El material extret del fressat es reciclarà i es compactarà al camí de l’avinguda de la riera de Sant Cugat, des del carrer Núria fins a la part posterior de l’escola Mitja Costa, facilitant un altre accés al barri.

Coincidint amb l’asfaltat, el govern municipal va presentar al veïnat el projecte de reordenació del trànsit que tenia previst posar en marxa com a prova pilot. Aquest pla preveia que l’avinguda Terra Nostra passés a tenir direcció única (sentit Montcada Centre), per guanyar espai per als vianants a la calçada. Els carrers Antoni Pujades i Montsant tindrien un únic vial de direcció única en sentit l’N-150, gunyant més espai per als vianants a la calçada i més places d’aparcament. També es provarien canvis en el sentit de circulació als carrers Monistrol, Cerdanyola, Priorat i Reixac.

Davant les opinions contràries al projecte mostrades pel veïnat a l’assemblea, en considerar que els canvis comportaran més volum de trànsit la barri, el govern municipal va anunciar que es pot reformular el projecte. 'Des del consistori tenim el convenciment que és una bona proposta, tenim una oportunitat d’anar cap a un model de ciutat més sostenible, però podem obrir un marc de reflexió i reformular el projecte', va explicar l’alcaldessa, Laura Campos. Per la seva banda, el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, va indicar que el projecte inicial era una proposta ‘per generar nous espais per a l’ús de la ciutadania, un model que prioritza el vianant’.

Canvi de planejament
L’Ajuntament va informar ahir al veïnat que té intenció d’aprovar abans que acabi l’any un avanç de modificació del Pla General Metropolita (PGM) a la zona 15 de Terra Nostra, un procés que pretén actualitzar el planejament actual –el vigent és el PGM del 1976– i adaptar-lo a la realitat del sector. El PGM del 1976 preveia, entre d’altres, actuacions com un vial de 20 metres d’amplada a la cornisa del Turó de Montcada, un altre de les mateixes mides paral·lel a l’avinguda de la riera de Sant Cugat i no contemplava el risc d’inundabilitat d’alguns punts.

Amb els canvis de planejament volem eliminar aquelles actuacions que preveia el PGM que avui dia són innecessàries, com els vials; volem conservar el caràcter residencial de Terra Nostra, reconèixer les edificacions existents, desafectar al màxim els vials i millorar la façana de l’N-150’, va dir l’alcaldessa. Els objectius del canvi de planejament són garantir els elements ambientals i paisatgístics d’interès; desenvolupar una nova avinguda metropolitana a l’N-150 amb diversitat d’usos residencials i comercials i com a eix verd; afavorir la mobilitat i conservar el caràcter residencial del ‘àmbit, reconeixent les edificacions preexistents, possibilitant nous usos dotacionals i la desafectació viària dels carrers. Fins al 21 d'octubre, la ciutadania pot fer aportacions i suggeriments sobre aquesta qüestió enviant un correu electrònic a l'adreça participaciociutadana@montcada.org. Tota la documentació es pot consultar al web Montcada Participa.

D’altra banda, durant l’assemblea també es va informar al veïnat de l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de la zona 15 de Terra Nostra, un document que fixa, detalla i completa les condicions d’edificació de totes les finques del sector, per tal de regular-hi l’atorgament de llicències urbanístiques. ‘Amb aquest document clarifiquem la normativa a aplicar a Terra Nostra, per resoldre els dubtes del veïnat i evitar conflictes i problemes de disciplina urbanística que històricament ens hem trobat en aquest barri’, va explicar Sánchez. El document estableix els paràmetres urbanístics normatius aplicables a l’ordenació de l’edificació, la parcel·lació mínima, l’alçada màxim el nombre màxim de plantes, les alineacions a vial, l’ocupació de les parcel·les, la intensitat d’edificació, els usos (habitatge plurifamiliar o unifamiliar) i construccions auxiliars (piscines i tanques).

Darrera actualització: 04.10.2022 | 12:42