L’Ajuntament posa en marxa una consulta ciutadana prèvia sobre la modificació del PGM a la zona 15 de Terra Nostra

Dimecres, 14 de setembre de 2022 a les 07:00

També estan vigents altres dues consultes; una per a la revisió de les infraccions i sancions per abocaments de residus i una altra, sobre una futura ordenança reguladora de la intervenció municipal en obres al sòl i subsòl.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac té en marxa tres consultes per tal que la ciutadania hi pugui fer aportacions. Tota la documentació dels processos es pot consultar al web Montcada Participa (participa.montcada.cat) i en els tres casos, les aportacions i suggeriments s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic participaciociutadana@montcada.org.

En l’àmbit urbanístic, hi ha la consulta prèvia sobre l’aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a la zona 15 de Terra Nostra, un àmbit de 535.000 m2. Les aportacions i suggeriments es poden presentar fins al 21 d’octubre.  L’objectiu d’aquest tràmit és ordenar l’àmbit per crear una nova façana residencial a l’N-150 i nous parcs urbans.

La manca d’execució dels sistemes urbanístics previstos al PGM ha motivat la modificació de planejament, per tal d’eradicar la implantació d’usos i activitats provisionals i precàries a la zona, la manca de l’adequada urbanització i dotació de serveis, especialment pel que fa a les zones verdes i equipaments públics. Amb la modificació del PGM es pretén dotar al municipi d’un instrument de planejament que permeti un desenvolupament sostenible a Terra Nostra.

El tràmit pretén garantir la màxima protecció dels elements ambientals i paisatgístics d’interès; desenvolupar una nova avinguda metropolitana a l’N-150 amb diversitat d’usos residencials i comercials i eix verd; permetre la màxima connectivitat del barri i afavorir la mobilitat en transport públic, afavorint els vianants i les bicicletes; preveure els mecanismes de gestió urbanística que permetin l’obtenció i execució de sòls públics per crear un parc urbà a la riera de Sant Cugat i una nova zona verda d’accés al Turó de Montcada; i conservar el caràcter residencial de l’àmbit, reconeixent les edificacions preexistents, possibilitant nous usos dotacionals i estudiant la possible desafectació viària,  en la mesura del possible, dels carrers Reixac i Riera.

Revisió de les infraccions i sancions per abocaments de residus
Una altra consulta en marxa pretén crear un tractament específic per a les infraccions en matèria d’abocament de runes, en el marc de l’ordenança municipal de convivència ciutadana a l’espai públic, actualitzada al 2019. En el desenvolupament i aplicació de la norma, s’ha fet evident que les infraccions per abocaments cal tractar-les de manera separada a la resta.

Aquesta modificació comportaria la creació d’un article específic dins l’ordenança, amb la gradació d’infraccions lleus, greus i molt greus i també un nou precepte que estableixi les sancions corresponents a aquestes infraccions en matèria d’abocament de residus. Les aportacions a aquest procés es poden fer fins al 29 de setembre.

Futura ordenança dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació
La tercera consulta prèvia fa referència a la futura ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i subsòl (ORPIME). La Diputació de Barcelona va informar l’Ajuntament de la necessitat de disposar d’aquesta norma, que pretén establir els diferents règims d’intervenció administrativa en les obres que es realitzin en el terme municipal de Montcada i Reixac. Les aportacions a aquesta consulta s’han d’enviar fins al 29 de setembre.

Darrera actualització: 23.09.2022 | 19:35