Aprovat un primer pas per modificar el planejament de la Zona 15 de Terra Nostra

Divendres, 25 de novembre de 2022 a les 00:00

L’objectiu d’aquest procés és garantir el caràcter residencial del sector, generar zones verdes i eliminar actuacions que preveia el PGM i que avui dia són innecessàries.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac, en la sessió plenària d’ahir dijous, 24 de novembre, va donar llum verda a l’avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a la zona 15 de Terra Nostra, un àmbit de 535.000 m2. Aquest document és el primer tràmit per modificar el planejament vigent al sector –el PGM de 1976–, per eradicar la implantació d’usos i activitats provisionals i precàries a la zona, la manca de l’adequada urbanització i dotació de serveis, especialment pel que fa a les zones verdes i equipaments públics. Amb la modificació del PGM es pretén dotar al municipi d’un instrument de planejament que permeti un desenvolupament sostenible a Terra Nostra.

Amb els canvis de planejament volem eliminar aquelles actuacions que preveia el PGM que avui dia són innecessàries, com vials; conservar el caràcter residencial de Terra Nostra, millorar la façana de l’N-150 i preservar l’entorn natural’, va explicar el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez. El PGM preveia en aquesta zona, entre d’altres actuacions, un vial de 20 metres d’amplada a la cornisa del Turó de Montcada, un altre de les mateixes mides paral·lel a l’avinguda de la riera de Sant Cugat i no contemplava el risc d’inundabilitat d’alguns punts.

Els objectius del canvi de planejament són garantir els elements ambientals i paisatgístics d’interès; desenvolupar una nova avinguda metropolitana a l’N-150 amb diversitat d’usos residencials i comercials i com a eix verd; afavorir la mobilitat i conservar el caràcter residencial de l’àmbit, reconeixent les edificacions preexistents, possibilitant nous usos dotacionals i la desafectació viària dels carrers.

Pla de millora urbana del sector
El Ple també va aprovar la incorporació de directrius de la Direcció General de Protecció Civil al Pla de Millora Urbana de la Zona 15 de Terra Nostra. El text refós d’aquest document es va aprovar definitivament per Ple al juliol passat, però el vistiplau definitiu l’havia de donar la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona – ens de la Generalitat de Catalunya–, que va instar el consistori a modificar alguns punts del document.

El Pla de Millora Urbana de la zona 15 de Terra Nostra fixa, detalla i completa les condicions d’edificació de totes les finques del sector, per tal de regular-hi l’atorgament de llicències urbanístiques. ‘Amb aquest document clarifiquem la normativa a aplicar a Terra Nostra, per resoldre els dubtes del veïnat i evitar conflictes i problemes de disciplina urbanística que històricament ens hem trobat en aquest barri’, ha explicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez.

El document estableix els paràmetres urbanístics normatius aplicables a l’ordenació de l’edificació, la parcel·lació mínima, l’alçada màxim el nombre màxim de plantes, les alineacions a vial, l’ocupació de les parcel·les, la intensitat d’edificació, els usos (habitatge plurifamiliar o unifamiliar) i construccions auxiliars (piscines i tanques).

Darrera actualització: 25.11.2022 | 12:03