L’Ajuntament obliga a les promotores a reservar un 30% del sòl a habitatges protegits

Divendres, 25 de novembre de 2022 a les 09:00

El govern local ha aprovat per Ple modificar inicialment el PGM per incrementar el nombre d'aquest tipus d'habitatge a Montcada i Reixac.

El ordinari de novembre, celebrat aquest dijous, dia 24, ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità (MPPGM) per tal d’incrementar el nombre de pisos protegits, de lloguer i compra, a Montcada i Reixac i facilitar així que la ciutadania tingui accés a un habitatge a un preu ajustat.

Per aconseguir aquest objectiu, la proposta del consistori és que les noves promocions amb més de 800 m2 de superfície destinin el 30% del sostre a habitatges de protecció pública. Una altra de les modificacions que vol contemplar el futur planejament és la rebaixa de la densitat als edificis si es destinen a protecció oficial, passant dels 100 m2 –el mòdul legal avui dia en el mercat d'habitatge– a 70 m2, dimensions permeses si els pisos són protegits. Mentre es tramita el canvi de planejament, el consistori suspèn durant durant dos anys l’atorgament de llicències a les promotores que no incloguin la cessió del 30% del sòl a habitatge protegit.

Aquesta modificació de planejament pretén que les noves promocions incloguin més habitatge de protecció pública per donar resposta a les necessitats habitacionals existents¸ l’alta demanda de sol·licitants, l’escassa oferta pública existent al municipi i els elevats preus del mercat immobiliari situen l’accés a l’habitatge com una de les nostres prioritats’', ha manifestat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, qui va indicar que cada cop més persones tenen dificultats per accedir a una vivenda.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, va parlar del drama que viu la ciutadania del municipi per trobar un habitatge a preu ajustat. ‘Tenim 30 famílies en llista d’espera en la taula d’emergència, que han estat desnonades i necessiten un lloc on viure’, va indicat l’edil, qui considera que la ubicació estratègica de Montcada i Reixac té una contrapartida: ‘Estem a la primera corona metropolitana, molt ben comunicats i això comporta que molta gent de Barcelona hi vingui a viure, per tant, els preus de lloguer i compra a Montcada i Reixac es disparen’. Actualment,  l’Ajuntament disposa de 15 pisos de titularitat municipal.

Darrera actualització: 28.11.2022 | 12:56