El Consorci de Comerç, Artesania i Moda edita una guia de bones pràctiques i protocol per a l’obertura d’establiments

Dimecres, 6 de maig de 2020 a les 00:00

La guia de la CCAM incorpora també apartats dedicats a activitats concretes, centres comercials i mercat de marxants.

Amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial que ha començat aquesta setmana, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) ha presentat un protocol d'actuació amb recomanacions i bones pràctiques sanitàries i d’higiene pels diferents àmbits de l’activitat comercial.

Dins de les mesures de prevenció s’inclouen algunes d’essencials i bàsiques per a tota la població, com són el distanciament entre persones d’uns dos metres i l’ús de mascaretes –que ja és obligatori, per exemple, a l'hora de fer servir el transport públic–, el rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques o la neteja i desinfecció periòdica d’objectes d'ús personal com els mòbils, les targetes o les ulleres.

Pel que fa a les recomanacions per a treballadors, la guia recorda que no es podran reincorporar a la feina els empleats o empleades que tinguin alguns dels símptomes que manifesta la COVID-19, que hagin estat en contacte amb alguna persona afectada pel virus o que pateixin patologies considerades de risc com l’asma. El titular del local haurà d'assegurar-se que tots els treballadors disposin d’equips de protecció individual segons el nivell de risc al qual estiguin exposats. L'ús de mascaretes, per exemple, és obligatori quan no es pot garantir la distància de dos metres entre el treballador i el client o entre treballadors.

Des del consorci recorden que algunes de les explicacions recollides en aquesta guia es podran anar actualitzant a mesura que avancin les fases previstes de desconfinament i que poden afectar, entre d’altres, l’aforament màxim permès als establiments comercials.

Darrera actualització: 06.05.2020 | 12:28