El reglament d’ús i accés a la piscina d’estiu incorpora alguns canvis

Diumenge, 1 de maig de 2022 a les 12:00

A petició de la regidoria d’Esports, les modificacions es fan amb l’objectiu de millorar l’ús i l’accés del públic a aquesta instal·lació, així como solucionar situacions que s’han generat als darrers anys.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat de forma inicial una actualització del reglament d’ús de les instal·lacions esportives en l’article que fa referència, de forma específica, al règim intern d’obligat compliment pels usuaris de la piscina d’estiu. Aquest canvi s’ha fet a petició de la regidoria d’Esports amb l’objectiu de millorar l’ús i l’accés del públic a la piscina i solucionar situacions que s’han generat als darrers estius. Algunes de les modificacions més destacades fan referència a la prohibició d’accedir a la piscina d’estiu amb cadires, para-sols o altres objectes similars i l’obligació que els menors de 14 anys estiguin sempre acompanyats per un adult major d’edat, que haurà d’estar present durant tot el temps que s’hi estigui. Al mateix temps, s’indica que l’expulsió de la instal·lació no dóna dret al retorn de les taxes abonades i que el desconeixement de les normes, que s’accepten un cop s’ha accedit a la piscina, no eximeix el seu compliment.

Els canvis al nou reglament especifiquen que els infants han d’utilitzar la piscina gran a partir dels 9 anys i que no està permesa la utilització d’ulleres de busseig de vidre, a excepció de quan s’aporti un informe mèdic que indiqui que el seu ús és absolutament imprescindible per a la seguretat o la salut de l’usuari. En relació als vestidors, el reglament detalla que l’Ajuntament no es responsabilitza, en cap cas, de la desaparició o la pèrdua dels objectes dipositats als vestidors o a les taquilles.

Durant el Ple, el regidor d’Esports, Gerard Garrido, va agrair les aportacions i el treball que està fent la comissió que s’ha format per implementar millores, de manera progressiva i segons la disponibilitat pressupostària, a la piscina d’estiu. Al mateix temps, va argumentar que les modificacions d’aquest reglament ús tenen un doble objectiu: “Corregir errors i problemàtiques que s’ha generat als últims anys per evitar que es tornin a repetir i donar un suport legal als treballadors de la piscina perquè puguin fer complir les normes”.

El nou reglament passarà a un període d’informació pública que permetrà, en el termini de trenta dies, presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. Si no hi ha cap proposta, el nou text quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord del Ple.

Darrera actualització: 03.11.2022 | 07:18