El Ple aprova inicialment l'ordenança de transparència i administració electrònica

Divendres, 24 de juliol de 2020 a les 06:00

La norma pretén simplificar els tràmits i facilitar l'accés de la ciutadania a l'Ajuntament.

L'ordenança de transparència i administració electrònica s'ha aprovat inicialment en el decurs del Ple de juliol, celebrat el dia 23. L'objectiu d'aquesta norma és la plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa municipal, que es realitzarà mitjançant la disposició dels continguts de l'ordenança en elaboració, que tractarà dels instruments fonamentals per a l’accés electrònic a les administracions públiques: el portal d’Internet, la seu electrònica, el registre electrònic, l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres i el tauler d’anuncis.

La norma haurà de regular la gestió electrònica dels procediments administratius, recollint els sistemes de signatura existents, i ha d'establir regles concretes en matèria d’arxiu, gestió documental i gestió electrònica de factures. La incorporació de les matèries de transparència i bon govern a l’ordenança municipal persegueix el millor compliment de la Llei en benefici de la participació de la ciutadania en els debats públics i de les normes de publicitat activa i accés a la informació.

'Pretenem reduir la burocràcia, simplificar els tràmits i acostar l'administració a la ciutadania per tal de tenir un consistori més eficaç, eficient, transparent i participatiu', va expressar a la sessió la regidora de Serveis de Gestió i Sistemes d'Informació i adjunta a Transparència i Bon Govern, Eva Manzano. L'Ajuntament va dur a terme a principi de juliol una consulta prèvia per recollir l'opinió de la ciutadania i les entitats del municipi sobre la nova ordenança.

Darrera actualització: 25.07.2020 | 09:31