Aprovat inicialment el pla per consolidar Vallençana Baixa

Dijous, 14 de desembre de 2017 a les 00:00

La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta setmana el Pla de Millora Urbana (PMU), que afecta bàsicament el carrer Quixot.

L'objectiu del projecte és l'ordenació d'aquest àmbit, qualificat de zona de renovació urbana, i consolidar el veïnat ja existent, entenent que s'ha de mantenir l'ús dominant actual, el d'habitatge unifamiliar (n'hi ha una trentena). Actualment, el vial no té les dotacions comunitàries, els serveis urbanístics i les normes d'edificació específiques que fan falta per la seva consolidació, d'acord amb la llei vigent. Moltes de les parcel·les compten amb edificacions i habitatges implantats no legalment i algunes es destinen a usos no regularitzats, com d'aparcament o de magatzem. Algunes de les xarxes de serveis són molt precàries o inexistents.

El PMU té una superfície de 18.333 m2, a la qual s'accedeix per la carretera BV-5011 i llinda amb els terrenys d'una antiga bòvila i amb l'espai natural de la Serralada de Marina. El projecte proposa mantenir els eixos viaris existents, adequar-ne les rasants, pavimentar i dotar tota la zona d'enllumenat públic, concentrar i disposar en continuïtat tots els espais verds públics per crear un eix a mode de rambla, mantenir el tipus d'ordenació d'edificació aïllada amb espais exteriors privats enjardinats i incorporar-hi la xarxa de sanejament i hidrants.

"Determinades zones del municipi es troben en un estat molt degradat i queda molta feina pendent del planejament dissenyat al Pla General Metropolità del 1976; els anteriors governs no han aprofitat èpoques de major esplendor econòmica per tal de solucionar-ho i el resultat és que en ple segle XXI a Montcada i Reixac estem parlant encara d'instal·lar clavegueram, voreres i asfaltat de carrer", ha manifestat el president de l'Àrea Territorial, Jordi Sánchez.

L'edil afirma que "des de l'actual govern estem assumint la responsabilitat d'endreçar la ciutat, vam començar amb l'Estany de Gallecs i ara continuem amb Vallençana Baixa i després vindran altres zones com Can Pomada o la zona 21 de Terra Nostra". L’Ajuntament pressuposta l'actuació en 1,5 milions d'euros, que s'han de sufragar entre el consistori i el veïnat, que ho hauran d'assumir en funció de les càrregues i l’aprofitament de cada solar.

Darrera actualització: 14.12.2017 | 12:58