Aprovat el document d’acció per millorar la qualitat de vida del jovent

Divendres, 1 de març de 2019 a les 10:00

El Ple de febrer celebrat ahir va donar el vistiplau al Pla Local de Joventut 2019-2022, un text que vol donar resposta a les necessitats més importants d’aquest col·lectiu.

Algunes de les inquietuds i preocupacions de la vida quotidiana del jovent de Montcada i Reixac i que han estat recollides al document són l’habitatge, el treball, l’educació, la salut, la cultura, l’oci, l’esport, la participació i la cohesió social. “La participació del col·lectiu de joves en aquest Pla ha estat molt elevada: es van fer enquestes a més de 900 joves majors i menors d’edat i s’han fet grups de discussió amb la participació de 48 joves. També s’han recollit dades estadístiques i opinions tant de tècnics municipals com de diferents grups polítics”, va explicar al Ple la presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere.

El Pla incorpora una diagnosi i un seguit de propostes d’acció, elaborades mitjançant tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives, per tal de comptar amb el màxim rigor en la definició de la situació de la joventut a Montcada i Reixac. D’aquest procés destaca la constitució d’un grup motor, format per persones provinents del teixit associatiu i de la societat civil amb una forta vinculació al col·lectiu juvenil, i l’enquesta adreçada al jovent.

Els objectius generals del Pla Local de Joventut són, en primer lloc, incidir sobre les variables que condicionen la capacitat d’emancipació del jovent. Un altre repte n’és proporcionar recursos lúdics, formatius i informatius en matèria de salut mental, gestió emocional convivència, respecte a la diversitat i la sexualitat per erradicar conductes masclistes, discriminatòries i poc saludables. Un tercer objectiu fa referència a dotar el municipi d’una xarxa integral d’espais i processos per oferir oci inclusiu, garantir l’accessibilitat a serveis d’assessorament i fomentar la participació juvenil. El quart repte és sensibilitzar totes les àrees de l’Ajuntament sobre la necessitat d’aplicar una perspectiva juvenil en totes les actuacions i projectes que impulsin. D’aquests quatre objectius generals se’n generen un total de 54 actuacions. El contingut íntegre del Pla Local de Joventut es pot consultar a www.montcada.cat.

Darrera actualització: 01.03.2019 | 09:59