S'amplia en 15 dies més el període d'informació pública del projecte de reparcel·lació del sector est de la zona 21 de Terra Nostra

Dimarts, 6 de març de 2007 a les 00:00

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat l'ampliació en quinze dies més del termini d'informació pública del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 2 (UA2) del sector est de la zona 21 del barri de Terra Nostra. El consistori ha pres aquesta decisió donada la complexitat del projecte i el gran nombre de veïns afectats, de manera que disposaran de dues setmanes més per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

La Junta de Govern Local va aprovar l'actuació de forma inicial el 9 de gener, juntament amb el projecte d'urbanització del mateix àmbit, que afecta a una superfície de 21,26 hectàrees, de les quals 10,89 són per a vials, parc urbà i equipaments.

L'objectiu de l'actuació és la definició completa de les obres necessàries per a dur a terme el traçat i la urbanització dels carrers i l'execució de les xarxes de serveis de sanejament, aigua, gas, electricitat, enllumenat i telecomunicacions. La durada de les obres es preveu de 18 mesos, amb un pressupost de 8,75 milions d'euros.

Pel que fa al projecte de reparcel·lació, l'objectiu és determinar les finques resultants i la distribució dels beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic. A la UA2 hi ha 394 parcel·les, que suposen una superfície de sòl privat de 18,12 hectàrees, que quedarà reduïda a 10,53 hectàrees i un màxim de 218 habitatges de dos i tres plantes.

Ambdues actuacions deriven de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) al sector est de la zona 21 de Terra Nostra, aprovada el març de 2004, amb l'objectiu de reconèixer com a sòl urbà un àmbit on no s'hi podia construir. Donat el grau de consolidació de l'edificació existent, l'Ajuntament va decidir promoure una actuació urbanística per assolir uns nivells adequats d'urbanització i sòls públics.

El sistema d'actuació urbanística previst pel planejament és el de cooperació. Els propietaris aporten els terrenys de forma obligatòria i gratuïta, mentre que l'administració executa les obres d'urbanització, que han de pagar els propietaris.

De la UA2, un total de 76.241 m2 de terreny són propietat de l'Ajuntament, 5.236 m2 dels quals corresponen a sòl amb ús privat. Per tal de facilitar econòmicament el desenvolupament del sector, el consistori els cedeix per compensar a una part dels propietaris que disposen de sòl a les parcel·les destinades a vials, parc urbà i equipaments. D'aquesta manera, s'eviten bona part de les despeses d'adquisició de sòl als petits propietaris.

Els drets de participació de cada propietari van en funció directa amb la superfície de les finques aportades- el valor de cadascuna serà proporcional a la seva superfície-, de forma que les despeses d'urbanització del sector es reparteixen entre els adjudicataris de les finques resultants de la reparcel·lació en proporció al valor d'aquestes.

Darrera actualització: 01.06.2018 | 13:55