Reunió del Consell de Civisme i Convivència

Dimarts, 2 de febrer de 2021 de 18.00 h a 20.00 h

A través de la plataforma Zoom

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
 2. Modificacions introduïdes a les ordenances municipals:
  1. Ordenança reguladora de les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic
  2. Ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals.
 3.  Seguiment de la campanya municipal de Civisme.
  1. Evolució dades de la recollida de voluminosos.
  2. Evolució dades d’aplicació ordenança tinença d’animals.
 4. Propostes de creació de comissions de treball.
 5. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:17