Surt a licitació el projecte de reparcel·lació de Vallençana Baixa

Dijous, 14 de maig de 2020 a les 00:00

Aquest procés suposa un pas endavant en la consolidació de la zona, on hi ha una trentena de parcel·les.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha tret a licitació el projecte de reparcel·lació de Vallençana Baixa, que afecta bàsicament al carrer Quixot, per un import de 28.000 euros més IVA. L’empresa que es contracti, entre d’altres, haurà d’establir els costos que cada propietari haurà d’assumir per executar les obres d’urbanització del sector, el projecte de les quals es va aprovar per Ple ara fa un any. ‘Per tal d’abaratir els costos de la urbanització, vam acordar amb el veïnat no incloure tres finques de la part alta del sector’, ha explicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez. 

A hores d’ara, la zona, amb un total de 31 parcel·les, no té dotacions comunitàries, els serveis urbanístics i les normes d’edificació específiques necessàries per consolidar-la. Moltes de les parcel•les compten amb edificacions i habitatges implantats sense legalitat consolidada i algunes es fan servir a usos no regularitzats, com d’aparcament o de magatzem. Algunes de les xarxes de serveis són molt precàries o inexistents. 

El projecte d’urbanització defineix una intervenció mínima per abaratir els costos. No obstant això, el pla garanteix criteris d’accessibilitat i seguretat per al veïnat. El document preveu construir una vorera permeable amb material granula en paral·lel a la carretereta de la Vallençana, des de la rotonda de la carretera de la Roca fins al camí de Can Cartanyà. La proposta dota la zona d’enllumenat públic amb criteris d’eficiència energètica; de la xarxa de clavegueram per recollir les aigües residuals i pluvials; la pavimentació del centre de les calçades i la col·locació de llambordes a les entrades a les cases, la construcció d’unes escales entre els diferents nivells de carrers i l’ampliació a quatre punts de la xarxa d’hidrants.  

El Pla de Millora Urbana del sector indica que les cases construïdes a Vallençana Baixa quedaran plenament consolidades i les parcel·les on es podrà edificar hauran de tenir com a mínim 360 m2 i podran acollir habitatges unifamiliars amb planta baixa més pis i una alçada màxima de 7,5 metres.
 

Darrera actualització: 14.05.2020 | 11:05