Les actuacions o polítiques d’inclusió són aquelles accions que tenen com a objectiu principal combatre, ja sigui de forma estratègica, preventiva o pal·liativa, els factors que poden provocar una situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social en una persona o col·lectiu, i així facilitar la seva inclusió en els espais socials i comunitaris claus.
L’equip de polítiques d’inclusió tracta de concretar, impulsar i implementar les polítiques d’inclusió social en la ciutat, potenciant la perspectiva comunitària com a estratègia per enfortir els programes i accions d’inclusió social.
Les estratègies d’intervenció estan orientades a enfortir les capacitats i recursos individuals i col·lectius, l’apoderament de les persones que permeti fer front i gestionar amb més possibilitats les situacions de vulnerabilitat.
L’equip tècnic de polítiques d’inclusió és un equip multidisciplinar en l’àmbit de les ciències socials, a fi de coordinar i executar els serveis i programes propis, com fer suport tècnic a les diferents àrees municipals per tal d’articular una perspectiva d’inclusió en tots els eixos de les polítiques que es porten a terme a la ciutat.

WEB DEL PLIS
Notícies
ACTIVITATS
  • Imatge promocional del procés participatiu 'Les escriptores donen la cara' Les escriptores donen la cara Del 25 de març al 30 d'abril de 2020 a les 00.00 h

    S'amplia el termini fins al 30 d'abril!

    Procés participatiu que pretén escollir 10 escriptores del fons bibliogràfic de les biblioteques de Montcada i Reixac amb l'objectiu d'identificar i visibiltzar les dones escriptores.

SERVEIS