El Ple aprova definitivament l’ordenança que regula els abocaments il·legals

Divendres, 27 de gener de 2023 a les 00:00

La nova norma incrementa considerablement l’import de les multes per aquestes accions.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat definitivament al Ple ordinari de gener, celebrat aquest dijous, dia 26, l’ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic en matèria d’abocament de residus, actualitzant-ne el règim d’infraccions i sancions. A l’octubre passat, aquestes modificacions a la norma es van aprovar inicialment. ‘Amb aquests canvis diferenciem la regulació de les sancions en matèria de residus de la resta de conceptes de l’ordenança i actualitzem els imports de les sancions, que estaven desfasats’, va explicar el regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, Juan Carlos de la Torre.

A partir d’ara, les  multes per aquestes accions oscil·laran entre els 150 i els 750 euros, en el cas de les infraccions lleus; entre 751 i 1.500 euros, en el cas de les greus; i entre 1.501 i 3.001 euros, en el cas de les molt greus.

El consistori ha detectat la necessitat d’actualitzar el règim d’infraccions i sancions pel que fa a la matèria d’abocament de residus ja que, per la seva naturalesa i característiques diferenciades, és convenient tractar-les de manera separada a la resta i, a més, estaven regulades amb uns imports molt per sota dels màxims que estableix la llei del règim local.

Una altra de les novetats és que els conductors del vehicles que realitzin l’abocament de residus seran considerats com els responsables d’aquesta infracció. La regulació de la resta d’infraccions i sancions que regula l’ordenança de convivència i que no afecten a l’abocament i vessament de residus, no experimenten cap modificació. 

Darrera actualització: 27.01.2023 | 10:06