Tècnic/a mig recursos humans

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 08:55

ESTAT: TANCADA

El termini de presentació d'instàncies va finalitzar el 25 d'octubre de 2021.
El termini de presentació de mèrits va finalitzar el 28 de febrer de 2022.

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d’una plaça vacant de Tècnic/a Mig de l’Escala d’Administració General, subescala Tècnica Grau Mitjà, adscrita al lloc de Tècnic/a Mig de Recursos Humans de l’Àrea de Serveis Generals, grup classificació A2, pel sistema de concurs oposició lliure.

Per a consultes, enviar correu a la següent adreça electrònica: selecció@montcada.org

Darrera actualització: 09.06.2022 | 11:24