Mesures en habitatge
Notícies
REGIDORIA
REGIDORA
SERVEIS
BORSA DE MEDIACIÓ DE LLOGUER SOCIAL

SUBVENCIONS
Programa Projectes 2020
L’Oficina Local d’Habitatge tramita ajuts a les comunitats que hagin de fer projectes tècnics per a una rehabilitació.
Més informació