Mesures en habitatge per la COVID-19
CONTACTE

Atesa la situació derivada del COVID-19, el funcionament  ordinari de l'Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament es veu temporalment alterat.

Per a qualsevol dubte o informació relacionada amb habitatge podeu adreçar-vos al correu electrònic: habitatge@montcada.org  o bé al telèfon 935 726 496 de 9.00 14.00 hores.

Per a qualsevol dubte o informació relacionada amb el Servei d’Intermediació en Deutes Hipotecaris SIDH podeu adreçar-vos al correu electrònic:  sidh4@montcada.org o bé al telèfon 935 726 496 de 9.00 14.00 hores.

Notícies
REGIDORA
SERVEIS
projectes
BORSA DE MEDIACIÓ DE LLOGUER SOCIAL
VÍDEOS DE LA CAMPANYA

SUBVENCIONS
Programa Projectes 2020
L’Oficina Local d’Habitatge tramita ajuts a les comunitats que hagin de fer projectes tècnics per a una rehabilitació.
Més informació