Celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament

Sol·licitud per a poder celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Passes a seguir per ordre d'importància

 • PRIMER I MÉS IMPORTANT:  ANEU AL REGISTRE CIVIL O JUTJAT DE PAU DE REFERÈNCIA
  1) Heu decidit casar-vos, aneu al vostre Registre Civil o Jutjat de Pau d’origen i inicieu la tramitació de l’expedient matrimonial. Aquest pas dura tres mesos i és REQUISIT IMPRESCINDIBLE per a poder-vos casar. Sense TRAMITACIÓ D’EXPEDIENT no pot haver-hi casament.
  2) El vostre Registre Civil o Jutjat de Pau serà el d’aquell municipi on hagueu estat empadronats els darrers dos anys.
  3) Quan calculeu la data de casament tingueu previstos SEMPRE els terminis del Jutjat.
 • SEGON I PRIORITARI:
  1)  Sol·liciteu data i hora per a celebrar l’enllaç a l’ajuntament que es regularitzarà per mitjà de presentació d’instància.

Tipus de cerimònia

JUTJAT: Per aquells de vosaltres que vulgueu realitzar un casament civil més senzill (lectura dels articles legals que regulen els enllaços matrimonials i signatura) us recomanem que consulteu al Jutjat de Pau del nostre municipi les passes a seguir.  

 • A Montcada i Reixac, el Jutjat casa els divendres de 12 a 14 h a la Casa de la Vila; també pot casar a les seves instal·lacions. Aquest tipus d’enllaç no té cost i la Cerimònia l'oficia el jutge de pau.

AJUNTAMENT: Adreçat a aquelles parelles que vulguin un casament personalitzat, es realitza els dissabtes, a les dependències municipals: Sala de Plens a la Casa de la Vila o Casa del Maquinista de la Casa de les Aigües.

 • Finalitzat el casament civil l’ajuntament s’encarrega de traslladar al Jutjat de Pau de Montcada i Reixac, l’acta matrimonial per a la seva inscripció al Registre Civil.
 • La Cerimònia la realitzarà la nostra alcaldessa Laura Campos Ferrer, i en casos excepcionals, algun altre membre de l’Equip de Govern en qui es delegui.
 • Casar-se a l’Ajuntament té un cost per tal de cobrir les despeses que ocasiona l’obertura de les dependències municipals fora d’horari habitual.

Quin cost té:

Regulat per l’ordenança FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS SOCIOCULTURALS I PER LA CESSIÓ DE RECURSOS MATERIALS / Article 4t. Tarifes / C) Per la celebració de matrimonis.

Darrera actualització: 15.10.2021 | 12:22