Responsabilitat patrimonial

Aquest procediment s'aplica als particulars que demanin una indemnització pels danys materials o personals produïts com a conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Cal aportar:

  • Cal especificar els danys o lesions que s'han produït
  • Cal concretar la relació existent entre els danys o lesions produïdes i el funcionament del serveis públics municipals
  • Cal concretar la data en què es va produir el dany o la lesió
  • Cal concretar la indemnització que es demana
  • En el cas de danys materials, cal aportar la factura de la reparació o bé el pressupost d'aquesta
  • En el cas de danys personals, cal aportar informe mèdic acreditatiu de l'existència de les lesions
  • Instància reclamació patrimonial

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 21.11.2017 | 16:22