Fires, Festes Majors

Permisos d'ocupació de terrenys per a atraccions, casetes de venda i esbarjo durant les festes majors del municipi.

Quin cost té:

Les especificades en cada cas a l'ordenança fiscal corresponent

Qui pot sol·licitar-ho:

Titulars d'una llicència d'activitats per exercir l'activitat sol·licitada

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud

  • DNI o passaport
  • Justificant d'estar donat d'alta d'IAE
  • Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000€
  • Informe de revisió tècnica d'elements mecànics i elèctrics de l'activitat
  • En cas d'utilitzar gas butà/propà, certificat de revisió de la instal·lació
  • Justificant de pagament de les taxes

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 27.06.2019 | 07:22