Recollida de residus

Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis ( també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària)

Línies de servei:

  • Recollida
  • Transport

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.

Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança regladora de preus públics número 31. Podeu consultar aquest enllaç on trobareu les ordenances fiscals.

Cost del servei:

3.720.498,60 euros (any 2022)

Equip tècnic:

Josep Pubill, cap de Serveis municipals

El servei el presta l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas

Àrea responsable:

Àrea Territorial

Unitat responsable:

Serveis municipals

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Ajuntament de Montcada i Reixac  (av. de la Unitat, 6) - Demaneu cita prèvia
Telemàticament: instància electrònica
Per correu electrònic: oac@montcada.org
Telèfon: 935 726 474

Darrera actualització: 27.12.2022 | 08:56