Canvi de domicili

Descripció: Modificació de les dades de Padró d'Habitants per canvi de domicili dins el mateix municipi.

Requisits: Figurar empadronat al Padró municipal d'habitants. 

Important:

 • Tots els documents han de ser sempre originals.
 • Totes les persones de més de 18 anys han de signar el full de canvi de domicili. En el cas d'una unitat familiar, si es porten els documents identificatius de totes les persones membres, es pot fer el canvi de domicili de tots alhora.

Quin cost té:

Aquest tràmit no està subjecte a taxes

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona interessada o degudament autoritzada*
* Només poden autotizar les persones que obstentin la nacionalitat espanyola.

Cal aportar:

 • Majors de 14 anys: original del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Menors de 14 anys que no tinguin DNI: original del llibre de família o del certificat de naixement.
 • Estrangers d'un país comunitari: targeta de residència (Ministeri de l'Interior), passaport o document d'identitat del país d'origen.
 • Estrangers no comunitaris: targeta de residència (Ministeri de l'Interior) o passaport.
 • El document acreditatiu de la legitimitat de l'ocupació del domicili, per ordre de preferència: escriptura de la propietat, escriptura de divisió horitzontal o contracte de lloguer amb l'últim rebut pagat.
 • En aquells casos en que el peticionari no sigui famíliar de primer grau del titular del contracte d'arrendament, caldrà aportar l'autorització expressa de la persona propietària de l'habitatge.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Darrera actualització: 26.02.2018 | 09:57