Autoliquidacions de l'IVTNU

Descripció: Càlcul previ de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan es vol transmetre qualsevol bé immoble mitjançant venda o rebut per herència, donació, etc. 
El procediment d'autoliquidació s'inicia mitjançant la presentació de la còpia simple de l'escriptura de transmissió d'un bé immoble de naturalesa urbana, a instància de la persona interessada a l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació.
El termini de presentació d'aquesta liquidació és de trenta dies hàbils quan es tracta d'actes entre vius i de sis mesos des de la data de la defunció en actes per causa de mort (prorrogables fins a un any prèvia sol·licitud).

Quin cost té:

Les que defineix l'ordenança fiscal quan es refereix a la taxa per l'expedició de documents administratius o a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona titular del bé immoble a transmetre o trasmès, o el seu representant

Canals de tramitació:

  • Presencial

Organisme de Gestió Tributària - ORGT

Carrer Aigües, 3 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 934 729 171
Adreça electrònica: orgt.montcada@diba.cat
Horari:  
de 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.01.2022 | 14:15