Accés als expedients finalitzats de l'Àrea Territorial

Descripció: Accés als expedients finalitzats de l'Àrea Territorial que poden demanar les persones que reuneixin els requisits assenyalats.

Requisits:

Requisits del dret d'accés:

a) Ha de tractar-se d'expedients finalitzats.

b) Expedients que continguin dades que afectin la intimitat de les persones: només el titular de l'expedient.

c) Expedients de caràcter sancionador o disciplinari: només el titular de l'expedient.

d) Documents que continguin matèries protegides per la propietat comercial o industrial: només el titular de l'expedient.

e) Documents de caràcter nominatiu: el titular de l'expedient i els tercers que acreditin un interès legítim i directe.

f) Documents de caràcter no nominatiu: qualsevol administrat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 03.01.2022 | 07:16