Piscina d'estiu

La temporada d’estiu de la piscina de la Zona Esportiva Centre anirà enguany del 16 de juny al 3 de setembre de 2023

Horari: de dilluns a diumenge, d’11 a 20 h.
Venda d'abonaments a partir del 9 de juny

ENTRADES - ABONAMENTS - NORMATIVA

ENTRADES PUNTUALS

Les entrades es poden adquirir en línia per a una franja horària i/o dia concret, o bé a la arribada a la instal·lació a la taquilla, realitzant el pagament mitjançant targeta o en efectiu.

Preu entrada diària 

 • Nadons fins 5 anys - Gratuïta
 • Infantil 6 a 13 anys - 3,75 euros
 • Joves 14 a 24 anys - 6 euros
 • Adults 25 a 64 anys - 7,50 euros
 • Gent gran 65 anys - 4,50 euros

Preu entrada de tarda (a partir de les 16.30 h)

 • Nadons fins 5 anys - Gratuïta
 • Infantil 6 a 13 anys - 2,5 euros
 • Joves 14 a 24 anys - 4 euros
 • Adults 25 a 64 anys - 5 euros
 • Gent gran 65 anys - 3 euros

^ Pujar

ABONAMENTS

Venda d’abonaments a partir del 9 de juny

Tots els abonaments s’hauran de sol·licitar i tramitar presencialment fins el dia 11 d’agost, aportant la documentació requerida a cada cas, a les OFICINES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS: C/ Tarragona 32 –Montcada Aqua-  Telf: 935 650 999

Horari d’atenció al públic:

 • Fins el 28 de juliol: dilluns, dimecres i divendres  de 9 a 14 h; dimarts i dijous  de 9 a 14 h i de 16  a 19 h
 • Fins l'11 d’agost:  de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

La setmana del 14 al 18 d’agost les oficines de la Regidoria d’Esports romandran tancades.

TIPUS D’ABONAMENTS: Vàlids del 16 de juny al 3 de setembre de 2023. Per poder tramitar els abonaments familiars s’haurà presentar llibre de família i/o altre document oficial que ho acrediti.

Abonament 60 dies

 • Infantil 6 a 13 anys - 80 euros
 • Joves 14 a 24 anys - 100 euros
 • Adults 25 a 64 anys - 120 euros
 • Gent gran 65 anys - 70 euros
 • Familiar (pares i fills menors de 18 anys) - 240 euros

Abonament 30 dies

 • Infantil 6 a 13 anys - 60 euros
 • Joves 14 a 24 anys - 80 euros
 • Adults 25 a 64 anys - 90 euros
 • Gent gran 65 anys - 50 euros
 • Familiar (pares i fills menors de 18 anys) - 190 euros

Abonament 20 dies

 • Infantil 6 a 13 anys - 50 euros
 • Joves 14 a 24 anys - 60 euros
 • Adults 25 a 64 anys - 80 euros
 • Gent gran 65 anys - 40 euros
 • Familiar (pares i fills menors de 18 anys) - 160 euros 

Abonament 10 dies

 • Infantil 6 a 13 anys - 30 euros
 • Joves 14 a 24 anys - 50 euros
 • Adults 25 a 64 anys - 65 euros
 • Gent gran 65 anys - 35 euros
 • Familiar (pares i fills menors de 18 anys) - 120 euros

Els residents a Montcada que ho acreditin tindran dret a les següents bonificacions als abonaments 2023

 • Abonaments de 60, 30, 20 i 10 dies: 55%
 • Abonaments famílies nombroses i monoparentals: 60%

Important. D’acord amb el tipus d’entrada adquirida, en el moment d’accedir a la instal·lació, s’haurà d’acreditar l’edat amb algun document amb validesa legal per verificar que compleix els requisits indicats.  

^ Pujar

NORMATIVA

Normes de règim intern d’obligat compliment pels usuaris de la piscina d’estiu

De la instal·lació:

 • L’accés a la piscina implicarà l’acceptació d’aquestes Normes; el seu desconeixement no eximeix el seu compliment.
 • Cal respectar l’horari d’obertura i tancament de la instal·lació.
 • El públic, espectadors, visitants o acompanyants només podran accedir als espais que els siguin destinats, utilitzant els accessos específics.
 • No es podran abandonar les deixalles en tot el recinte. Caldrà utilitzar les papereres disposades a l’efecte.
 • S’han de respectar els espais destinats a cada activitat.
 • No està permès fumar, llevat dels llocs autoritzats a tal efecte.
 • No està permès entrar a la instal·lació ampolles de vidre o altres envasos tallants o punxants.
 • No es permet l’accés a cap persona que tingui alguna malaltia infecciosa.
 • Els usuaris que amb les seves actuacions atemptin contra la convivència normal o no respectin la normativa podran ser expulsats de les instal·lacions. L’expulsió de la instal·lació no dóna dret al retorn de les taxes abonades.
 • L’aforament de la piscina és limitat a un màxim de persones. Si s’arriba al màxim d’aforament, no es permetrà cap entrada fins que no hagi una reducció dels banyistes.
 • Tot/a usuari/a té dret a exigir l’aplicació de les normes. Per aconseguir-ho caldrà que s’adreci als/les treballadors/es responsables de la instal·lació. Si ho considera necessari pot expressar la seva queixa per escrit demanant un imprès que li facilitaran a consergeria.
 • Està prohibit l’accés d’animals, excepte els gossos pigalls.
 • Als efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat personal i familiar i de la pròpia imatge, no està permesa la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules...) de qualsevol tipus en tots els punts de les instal·lacions excepte autorització expressa de la Regidoria d’Esports.

Del recinte de bany:

 • Està prohibida l’entrada amb sabates i roba de carrer.
 • És obligatori l’ús de vestit de bany sencer o dues peces, o bé altra roba de bany homologada. També és obligatori desmaquillar-se abans d’entrar a l’aigua.
 • És obligatori l’ús de sabatilles de bany a les zones humides de la instal·lació.
 • Abans d’entrar a l’aigua és obligatori dutxar-se.
 • Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult major d’edat, el qual haurà d’estar present durant tot el temps que s’estigui a la piscina. (Decret 95/2000 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya).
 • Cal complir les normes i consells dels monitors/es, socorristes i en general de tot el personal de les instal·lacions.
 • No està recomanat banyar-se si esteu fent la digestió.
 • En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic, diabetis, etc., no vingueu sols i digueu-ho als/les monitors/es o socorristes.
 • En cas de trobar-se malament, no li resteu importància, adreceu-vos a qualsevol treballador/a de la instal·lació.
 • No està permès córrer, saltar i/o qualsevol altra activitat de joc a la zona de bany, que pugi resultar perillós per a la resta de banyistes.
 • No llanceu a l’aigua cap objecte que pugui afectar la seguretat dels altres usuaris, ni tampoc realitzar cap acció que pertorbi la tranquil·litat.
 • No està permès la utilització d’ulleres de busseig de vidre (excepte quan, amb el preceptiu informe mèdic, l’ús d’ulleres de vidre sigui absolutament imprescindible per a la seguretat/salut de l’usuari), aletes, balons, matalassos, flotadors de grans dimensions i d’altres materials que puguin impedir la visibilitat als socorredors i/o sigui perillós per a la resta de banyistes.
 • Sí que es podran utilitzar els que faciliten la pràctica de la natació i l’estabilitat a l’aigua, com braçalets, bombolletes i similars.
 • No està permès accedir a les instal·lacions amb cadires, para-sols o altres objectes similars.
 • En cas de tempesta, obligatòriament caldrà que els banyistes abandonin l’aigua.
 • Només s’autoritza a menjar i beure a les zones del bar i zones de pic-nic habilitades a tal efecte.
 • No està permès traslladar les hamaques de la piscina gran a la petita i viceversa.
 • El recinte de bany s’haurà d’abandonar 15 minuts abans del tancament de la instal·lació.
 • Com a mesura higiènico-sanitària la piscina d’ús infantil només podrà ser utilitzada per nens/es de 3 a 8 anys.
 • Els nens/es que necessiten ajuda a l’aigua hauran d’utilitzar la piscina gran, a la zona que es fa peu, acompanyats d’un adult.
 • A partir dels 9 anys, els nens/es han d’utilitzar la piscina gran.

Dels vestidors:

 • No està permès córrer, empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les instal·lacions i a la resta d’usuaris.
 • És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes.
 • Penseu que l’aigua és un bé escàs, utilitzeu només la quantitat que necessiteu.
 • No doneu cops a les portes de les dutxes.
 • Vigileu els paviments mullats . Hi ha risc de relliscades.
 • Per a la utilització dels eixugacabells és obligatori portar sabatilles.
 • Cal guardar la bossa, la roba i les sabates dins les taquilles. L’Ajuntament no es responsabilitza en cap cas de la desaparició o la pèrdua dels objectes dipositats als vestidors o a les taquilles.
 • Les taquilles són de cadenat, cal deixar-les lliures i netes una vegada finalitzada l’activitat.
 • Les sabates s’han de guardar dins les taquilles protegides amb una bossa de plàstic.
 • Tracteu les taquilles amb molta cura, en cas de pèrdua de la clau o problemes de pany, cal avisar al personal de manteniment o consergeria.

^ Pujar

Imatges