Visió estratègica

Visió estratègica

Montcada i Reixac és hereva del model de desenvolupament industrial del segle XX, que per la seva situació geogràfica, a la perifèria de la metròpolis barcelonina, ocupa un lloc clau en la mobilitat  de  mercaderies  i  persones,  que  ha  configurat  un  municipi  singular  travessat  per  importants infraestructures de comunicació ferroviàries i viàries, que ha donat lloc a una ciutat de barris amb identitat pròpia.

Però aquest model està en profunda transformació cap a un nou model productiu, urbà i social, del  qual  s’albiren  algunes  característiques,  però  que  encara  no  ha  desenvolupat  tot  el  seu  potencial, desconeixent‐se a l’actualitat, amb certesa, la seva configuració final.

Per a fer front a aquestes importants transformacions en curs, avui és més important que mai construir una visió estratègica de la vida econòmica i social de la ciutat pels propers anys, per iniciar quan abans millor el procés d’adaptació que configuri el Montcada i Reixac del futur i asseguri el benestar de la seva ciutadania.

La ciutat compta amb tres importants palanques claus que pot mobilitzar per afrontar els reptes de futur:

  • La posició industrial de Montcada i Reixac.
    La ciutat  compte amb un important  teixit industrial localitzat  en uns polígons industrials consolidats que segueixen atraient inversions i localitzacions de noves empreses i que donen feina a una part important de la ciutadania de la ciutat. La vocació industrial de Montcada i Reixac constitueix la seva principal característica i alhora el seu principal repte, ja que es troba  en  una  profunda  reestructuració.  L’economia  del  futur  serà  més  terciària,  però  el  manteniment de les activitats industrials donarà solidesa, estabilitat i qualitat a l’ocupació. Donar suport a la reestructuració de les empreses de la ciutat per que es converteixin en models  d’innovació  i  de  productivitat  és  la  principal  aposta  que  pot  fer  la  ciutat  per  convertir‐se en un referent de ciutat industrial de futur.
  • La localització territorial en el context metropolità de Barcelona.
    Montcada i Reixac és la principal porta nord d’entrada a la conurbació metropolitana de Barcelona,  centre  d’una  de  les  regions  econòmiques  mediterrànies  més  importants  d’Europa. El futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, serà més interdependent, amb noves assignacions de rols entre els diferents municipis que la conformen, i amb un major grau de mobilitat intrametropolitana de persones, bens i capitals. El futur de Montcada i Reixac serà més interdependent de l’evolució de l’Àrea Metropolitana i per tant tindrà que redefinir la posició que vol ocupar en aquest context, per a la qual cosa haurà de jugar les seves cartes més activament a escala metropolitana. Alhora Montcada i Reixac forma part de la Comarca del Vallès, una de les comarques més dinàmiques de Catalunya, i llinda amb Cerdanyola  i  Ripollet,  importants  centres  industrials  de  la  Comarca.  Aquesta  posició  intermèdia entre Barcelona i el Vallès li confereix grans oportunitats que ha de saber aprofitar amb una presència més activa en els centres de decisió comarcals.
  • La diversitat geogràfica i social.
    La  configuració  de  Montcada  i  Reixac  com  una  ciutat  de  barris,  malgrat  la  dispersió  i  la  dificultat per a aglutinar tot el seu potencial poblacional, li atorga una experiència de primer ordre per afrontar els models urbans descentralitzats de futur. Les ciutats del segle XXI es configuren  més  diverses  i  descentralitzades  que  en  el  passat.  Les ciutats del futur  consolidaran una identitat col∙lectiva fruit de l’aportació d’identitats diverses de tot tipus, culturals i socials, que es construiran en funció de la riquesa de la qualitat i l’atractivitat de les  relacions  que  s’estableixin  entre  els  seus  habitants  per  participar  en  multitud  d’experiències vitals en els diferents àmbits de la vida social: culturals, esportius, reivindicatius, econòmics,  de consum….. Montcada està més ben  preparada per abordar aquesta evolució, si sap desenvolupar activitats i experiències socials que generin identitats compartides.  

El  Pla  es  recolzarà  en  aquestes  tres  palanques  per  projectar  l’activitat  econòmica  i  social  de  Montcada i Reixac en els propers anys per aconseguir una ciutat industrial de futur pont integrador entre Barcelona i les dues comarques del Vallès

Darrera actualització: 04.10.2021 | 08:02
Darrera actualització: 04.10.2021 | 08:02