Reglament regulador del servei d'estacionament amb limitació horària

Aquest reglament té per objecte la regulació del funcionament del servei municipal d'estacionament controlat de vehicles a la via pública, establint limitacions en funció del temps i de l'espai.

Darrera actualització: 03.04.2018 | 12:23