Reglament mercat municipal

Els mercats municipals són un element determinant en la constitució i desenvolupament de les ciutats del nostre territori. L’activitat del mercat col·labora en el disseny de les ciutats compactes, complexes i cohesionades socialment.
És un factor clau en el comerç de proximitat, en el procés d’elaboració de la cadena de preus i gràcies a la seva centralitat, és dinamitzador de sinergies amb altres formats comercials i de serveis instal·lats al seu voltant.
Tot i la seva evident importància econòmica, els mercats també són un instrument de socialització de primer ordre, i contribueixen a difondre entre la ciutadania determinats valors socials com els de la responsabilitat, la integració, la sostenibilitat i l’alimentació saludable.
Entre els objectius d’aquest reglament hi ha el d’establir un nou marc de relacions entre ajuntament i operadors del mercat que facilitin la gestió d’aquest servei públic en benefici de la població consumidora i de la societat en general.

Darrera actualització: 24.04.2023 | 14:28