Reglament d'ús del Cente Cívic de Can Cuiàs

Aquest reglament es refereix a la utilització del Centre Cívic Can Cuiàs. Va dirigit a qualsevol persona, grup o entitat i pretén buscar un bon funcionament envers l’equipament i els seus usuaris i usuàries i potenciar al màxim el caràcter públic i obert de l’equipament.

Darrera actualització: 18.12.2019 | 07:34