Reglament Consell Municipal de Serveis Socials

El Consell Municipa l de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és l’òrgan col·legiat de participació comunitària per l’assessorament i consulta en matèria de Serveis Socials al municipi.

Són objectius d’aquest Consell:

  1. Debatre i valorar les grans línies estr atègiques i els afers principals dels Serveis Socials de la ciut at de Montcada i Reixac.
  2. Crear un espai estable d’intercanvi d ’informació general, i de coneixement de la realitat, entre els diferents agents im plicats en la política de Serveis Socials de competència municipal.
Darrera actualització: 23.11.2017 | 15:05