Poblat ibèric Les Maleses

Els 2000 m2 que ocupa l’àrea del poblat ibèric es troben al cim de Les Maleses, a 464 m d’altitut, a la Serralada de Marina.

Actualment està integrat al Parc Natural de la Serralada de Marina.
La privilegiada panoràmica que hi ha des de Les Maleses, amb el control de tot el Vallès, part del Barcelonès i del Maresme no és casual, sinó que en època ibèrica, a l’hora de triar un lloc per assentar-se, hi era fonamental el potencial defensiu, es a dir, dominar visualment tot el territori.
El moment més algid d’ocupació del poblat fou entre els segles III-II a.n.e. i molt probablement fou abandonat rere l’arribada de les tropes romanes.

Poblat ibèric Les Maleses

El llegat Ibèric
Objectes ceràmics, metal·lics, petris...són les troballes de les Maleses que, com petites peces d'un trencaclosques, ens expliquen una mica més de la forma de viure fa 2300 anys. Les intervencions actuals estan treien a la llum troballes datades fins al segle VI a.n.e.
Els ibers de Les Maleses eren laietans, habitants de la Layetania, territori comprès entre el riu Llobregat i Tordera, abastant tot el Vallès. El poblat té una estructura urbana regular: cases de pedra, fang i fusta distribuides al llarg d'un carrer principal. Tot plegat, protegit amb un mur defensiu perimetral.
El poblat, com fonament social i econòmic de la cultura ibèrica, avui dia suposa el contenidor d'un llegat material soterrat que ens ha revel·lat, excavació rere excavació, múltiples visions de les activitats que hi desenvolupaven, com vivien, les creències que tenien o com s'organitzaven social i militarment.

Excavacions
El jaciment fou descobert a principis del segle XX i les primeres intervencions foren portadas a terme el 1928 de manera puntual per la secció d’Arqueologia e Història de l’Agrupació d’Excursionistes de Badalona.

  • 1943-48 Intervencions de J.M. Cuyás.
  • 1955-56 Intervencions de Font i Cussó, de l'grupació d'AGES de Santa Coloma de Gramenet i del Centre Espeleològic Alpí Vallesà.
  • 1982-85 Reinici de les campanyes sota la direcció de Mercedes Durán y Elisabeth Huntingford.
  • 1998 Consolidació estructures murals sorgides arran les excavacions dels vuitanta.
  • 1999 Senyalització per a la interpretació del jaciment i informació als visitants.
  • 2000 Inici d'un programa regular d'excavacions dirigides per Mercedes Durán i Gemma Hidalgo.Aquesta nova etapa dura ja 13 anys.
  • 2013 Previsió d'intervencions arqueologiques fins 2015.

Projecte educatiu
Els avenços arqueològics al poblat ibèric de Les Maleses han estat estretament lligats durant els últims 30 anys a un projecte educatiu que finalment ha donat el fruit de més d'una decada de campanyes anuals continuades.

Gràcies a la col·laboració de l'IES Montserra Miró i Vilà de Montcada i Reixac, amb l'oportuna autorització del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, els estudiants de 1r de batxillerat poden triar, entre les matèries optatives, l'Arqueologia. Durant el curs, els alumnes obtenen les nocions teòriques i pugen al poblat per fer manteniment i el desbroçament del terreny, deixant-lo tot enllestit per a la intervenció arqueològica de l'estiu. Tots aquells que volen participar a la campanya d'estiu, formen part de l'equip auxiliar de campanya dirigits i supervisats per arqueòlegs professionals.

Aquest projecte va consolidar la regularitat en els intervencions al poblat, gràcies a un conveni entre l'Associació Amics del Museu i el Parc Natural de Serralada de Marina (Diputació de Barcelona).

L'estrat de l'experiència viscuda al poblat per a cada un dels paricipants en aquest projecte, ha marcat el camí cap a l'objectiu fonamental del projecte: l'empremta identitària amb el patrimoni del poble afavoreix,any rere any, una sensibilitat major cap a la seva protecció i defensa.

- 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 651 122
Adreça electrònica: museumunicipal@montcada.org
Horari:  
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.12.2021 | 12:22